7531 – റെയിൽ‌വേ യാർഡും ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികളും | Canada NOC |

7531 – റെയിൽ‌വേ യാർഡും ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികളും

റെയിൽ‌വേ യാർഡ് തൊഴിലാളികൾ‌ യാർ‌ഡ് ട്രാഫിക്, ദമ്പതികൾ‌, അൺ‌കോൾ‌ ട്രെയിനുകൾ‌ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുകയും അനുബന്ധ യാർ‌ഡ് പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. റെയിൽ‌വേ ട്രാക്കുകൾ‌ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നന്നാക്കുന്നതിനും റെയിൽ‌വേ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികൾ‌ യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ഗതാഗത കമ്പനികളാണ് ഇവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

അലൈനർ-ടാമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ആങ്കർ-ആപ്ലിക്കേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ആങ്കർ-ആപ്ലിക്കേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ബാലസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ബാലസ്റ്റ്-ഇക്വലൈസർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ബാലസ്റ്റ്-ലെവലർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

കാർ കൺട്രോളർ – റെയിൽവേ

കാർ റിട്ടാർഡർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

കൺട്രോൾ ടവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

കപ്ലർ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

ഫിറ്റർ ട്രാക്കുകൾ – റെയിൽവേ

ചരക്ക് കാർ വിതരണക്കാരൻ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ഗാണ്ടി നർത്തകി – റെയിൽവേ

ഇന്റർലോക്കിംഗ് ക്യാബിൻ സ്വിച്ചർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ഇന്റർലോക്കിംഗ് സിഗ്നൽ ബോക്സ് സ്വിച്ചർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ജേണൽ ബോക്സ് ഗ്രീസർ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

ലാഗ് ബോൾട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ലോക്കോമോട്ടീവ് അറ്റൻഡന്റ് – റെയിൽവേ യാർഡ്

ലോക്കോമോട്ടീവ് വിതരണക്കാരൻ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

ലോക്കോമോട്ടീവ് എഞ്ചിൻ സർവീസർ

ലോക്കോമോട്ടീവ് മെയിന്റനൻസ് അറ്റൻഡന്റ്

ലോക്കോമോട്ടീവ് സർവീസർ

മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

വേ ജീവനക്കാരുടെ പരിപാലനം – റെയിൽവേ

വേ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരിപാലനം – റെയിൽവേ

മെക്കാനിക്കൽ ടാംപ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റർ – പോൾ യാർഡ്

റെയിൽ ഗ്രൈൻഡർ – റെയിൽവേ

റെയിൽ സാണ്ടർ

റെയിൽ സോ ഓപ്പറേറ്റർ

റെയിൽ സോ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

റെയിൽ-അലൈനർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

റെയിൽ-ഗ്രൈൻഡർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

റെയിൽ-ലിഫ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

റെയിൽ‌വേ കാർ‌ കൺ‌ട്രോളർ‌ – റെയിൽ‌വേ യാർ‌ഡ്

റെയിൽവേ കാർ വിതരണക്കാരൻ

റെയിൽവേ കാർ ഗ്രീസർ

റെയിൽവേ കാർ ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

റെയിൽവേ കാർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ

റെയിൽവേ കാർ ഓയിലർ

റെയിൽവേ ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റർ

റെയിൽവേ ലൈൻ ഇൻസ്പെക്ടർ

റെയിൽവേ മെയിന്റനൻസ് ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റർ

റെയിൽവേ സിഗ്നൽമാൻ / സ്ത്രീ

റെയിൽ‌വേ ടാങ്ക് കാർ‌ സർവീസർ‌

റെയിൽവേ ടൈ ഇൻസ്പെക്ടർ

റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ

റെയിൽ‌വേ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റർ

റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് വർക്കർ

റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പട്രോളർ

റെയിൽ‌വേ ട്രാക്ക് നന്നാക്കൽ

റെയിൽ‌വേ ട്രാക്ക് ടാമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ

റെയിൽവേ ട്രാക്ക്മാൻ / സ്ത്രീ

റെയിൽവേ ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ മെയിന്റനൻസ് വർക്കർ

റെയിൽ‌വേ-ടൈ-ഇൻ‌ജെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ

റിട്ടാർഡർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

സെക്ഷൻ വർക്കർ – റെയിൽവേ

സിഗ്നൽ ടവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സിഗ്നൽമാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ ഗതാഗതം

സ്നോബ്ലോവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്പൈക്ക് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്പൈക്ക് പുള്ളർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്‌പൈക്ക് ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്പൈക്കർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്പൈക്കിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

സ്വിച്ച് ടെണ്ടർ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

സ്വിച്ചർ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

സ്റ്റേഷൻ സ്വിച്ചർ മാറുന്നു – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

സ്വിച്ച്മാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ

ടാമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടാംപ്പർ-അലൈനർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടാമ്പിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടാങ്ക് കാർ കൺട്രോളർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ടൈ കോടാലി യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ പ്ലേറ്റ് ജാക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ സീ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ ഷിയർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ ടാംപർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-ബെഡ്-സ്കാർഫയർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-കട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-എൻഡ്-റിമൂവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽ‌വേ

ടൈ-ഇൻജെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-പ്ലേസർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടൈ-പ്ലേറ്റ്-പ്ലേസർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ടവർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ ഗതാഗതം

ടവർമാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ ഗതാഗതം

ട്രൂം ബ്രൂം മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് ഡ്രെസ്സർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് ഫിറ്റർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് ലെയർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് വർക്കർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് റിപ്പയർമാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക് ടാമ്പർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക്-ലൈനർ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക്-മെയിന്റനൻസ്-മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക്മാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ട്രാക്ക്മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ

ട്രാക്ക്-ഉപരിതല യന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽ‌വേ

ട്രാക്ക്വാക്കർ – റെയിൽവേ

ട്രെയിൻമാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ യാർഡ്

ട്രാൻസ്ഫർ ടേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽ‌വേ യാർഡ്

ടർട്ടബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ – റെയിൽവേ യാർഡ്

യാർഡ് കപ്ലർ – റെയിൽവേ

യാർഡ് സ്വിച്ച്മാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ ഗതാഗതം

യാർഡ് ട്രെയിൻമാൻ / സ്ത്രീ

യാർഡ് വർക്കർ – റെയിൽവേ

യാർഡ്മാൻ / സ്ത്രീ – റെയിൽവേ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ യാർഡുകളിൽ റെയിൽവേ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സ്വിച്ചുകൾ സജീവമാക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ യാർഡ് ടവറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണ പാനൽ സ്വിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

കപ്ലിംഗ്, അൺക p പ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിംഗിന് ആവശ്യമായ ലോക്കോമോട്ടീവുകളെയും കാറുകളെയും വിന്യസിക്കുന്നതിന് കാർ റിട്ടാർഡറുകൾ, ടർടേബിളുകൾ, ട്രാക്ക് സ്വിച്ചുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

റെയിൽ‌വേ ട്രാക്കുകൾ‌ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നന്നാക്കുന്നതിനും ട്രാക്കുകൾ‌ വിന്യസിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം, വ്യാപനം, ലെവൽ‌, ടാം‌ ബാളസ്റ്റ് എന്നിവ ടൈലുകൾ‌ക്കും റെയിലുകൾ‌ക്കും ചുറ്റുമുള്ളതും ട്രാക്കുകളിൽ‌ നിന്നും മഞ്ഞ്‌ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മെഷീനുകളും ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

കാറുകളുടെ സ്ഥാനം, സ്ഥാനം, എണ്ണം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാറുകൾ മാറുക

റെയിൽ‌വേ കാറുകളുടെയും ലോക്കോമോട്ടീവുകളുടെയും ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വഴിമാറിനടക്കുക

മെഷീനുകളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക

കേടായതോ തകർന്നതോ ആയ ട്രാക്ക് തിരിച്ചറിയാനും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും പട്രോളിംഗ് ട്രാക്ക് വിഭാഗങ്ങൾ നൽകി

നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം മറ്റ് ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

ചില സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.

റെയിൽ‌വേ തൊഴിലാളിയെന്ന നിലയിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

ജോലിസ്ഥലത്ത് പരിശീലനം നൽകുന്നു

റെയിൽ‌വേ യാർഡ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കനേഡിയൻ റെയിൽ‌ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂൾ‌സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്.

അധിക വിവരം

ബ്രേക്ക്‌മാൻ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പുരോഗതി അനുഭവത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

കരാറുകാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും, ഹെവി ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റർ ക്രൂവും (7302)

റെയിൽവേ, മോട്ടോർ ഗതാഗത തൊഴിലാളികൾ (7622)

റെയിൽ‌വേ കണ്ടക്ടർമാരും ബ്രേക്ക്‌മെൻ‌ / സ്ത്രീകളും (7362)

റെയിൽവേ യാർഡിന്റെയും ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് തൊഴിലാളികളുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാർ (7304 സൂപ്പർവൈസർമാരിൽ, റെയിൽവേ ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ)