3111 – സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാർ | Canada NOC |

3111 – സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാർ

ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ രോഗങ്ങളും ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സും കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയും മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ വിദഗ്ധർ മനുഷ്യരിലെ രോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും കാരണവും വികാസവും പഠിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസിലോ ആശുപത്രിയിലോ ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ, ശസ്ത്രക്രിയ എന്നിവയിലുള്ളവർ സാധാരണയായി ആശുപത്രികളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാരാകാനുള്ള പരിശീലനത്തിലെ താമസക്കാരെ ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • അക്യൂട്ട് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • അലർജിസ്റ്റ്
 • അലർജോളജിസ്റ്റ്
 • അനാട്ടമിക്കൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • അനാട്ടോമോപാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • അനസ്‌തേഷ്യോളജിസ്റ്റ്
 • അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ്
 • അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ്-പുനർ-ഉത്തേജകൻ
 • പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • കാർഡിയാക് സർജൻ
 • കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്
 • കാർഡിയോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • കാർഡിയോത്തോറാസിക് സർജൻ
 • ഹൃദയ, തൊറാസിക് സർജൻ
 • കാർഡിയോവാസ്കുലർ, തൊറാസിക് സർജറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • കാർഡിയോവാസ്കുലർ സർജൻ
 • കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റ്-അലർജിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണോളജി, അലർജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജിസ്റ്റ്
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഫിസിഷ്യൻ
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • കോസ്മെറ്റിക് സർജൻ
 • ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ചെവി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • എമർജൻസി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • അടിയന്തര വൈദ്യൻ
 • എമർജന്റോളജിസ്റ്റ്
 • എൻ‌ഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്
 • പരിസ്ഥിതി വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ
 • എസ്റ്റെറ്റിക് സർജൻ
 • നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
 • ഫോറൻസിക് പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ്
 • ജനറൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ജനറൽ സർജൻ
 • ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞൻ – മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ജെറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ജെറിയാട്രീഷ്യൻ
 • ജെറിയാട്രിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ജെറിയാട്രിസ്റ്റ്
 • ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഹെമറ്റോളജിക്കൽ-പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • ഹെമറ്റോപാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ഹെമറ്റോപാത്തോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജിസ്റ്റ് – മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഹൈപ്പർബാറിക് ഫിസിഷ്യൻ
 • ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റും അലർജിയോളജിസ്റ്റും
 • പകർച്ചവ്യാധി ഡോക്ടർ
 • പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ
 • വന്ധ്യതാ വിദഗ്ധൻ
 • ഇൻപേഷ്യന്റ് ഫിസിഷ്യൻ
 • ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഇന്റേണിസ്റ്റ്
 • ലാറിംഗോളജിസ്റ്റ്
 • ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധൻ
 • മെഡിക്കൽ ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്റ്റ് – ഫിസിഷ്യൻ
 • മെഡിക്കൽ എക്സാമിനർ
 • മെഡിക്കൽ ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 • മെഡിക്കൽ ജനിറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ പാരാസിറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്
 • നാഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ന്യൂറോളജിക്കൽ സർജൻ
 • ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂറോപാഥോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂറോ സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ്
 • ന്യൂറോസർജൻ
 • നോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിഷ്യൻ
 • പ്രസവചികിത്സകൻ
 • പ്രസവചികിത്സാ-ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിഷ്യൻ (OHP)
 • ഒക്യുപേഷണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • തൊഴിൽ വൈദ്യൻ
 • ഒക്കുലിസ്റ്റ്
 • ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
 • ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ
 • ഓർത്തോപെഡിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റ്
 • ഒട്ടോളറിംഗോളജിസ്റ്റ്
 • ഓട്ടോളജിസ്റ്റ്
 • ഒട്ടോറിനോളറിംഗോളജിസ്റ്റ്
 • ഒട്ടോറിനോളറിംഗോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പാത്തോളജിസ്റ്റ് – മെഡിക്കൽ
 • പാത്തോളജിസ്റ്റ്-ഹെമറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • പീഡിയാട്രിക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • പീഡിയാട്രിക് സർജൻ
 • ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധൻ
 • ഫോണിയാട്രീഷ്യൻ
 • ഫോണിയാട്രിസ്റ്റ്
 • ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ്
 • ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ
 • പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ന്യൂമോളജിസ്റ്റ്
 • പോലീസ് സർജൻ
 • പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പ്രോക്ടോളജിസ്റ്റ്
 • സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്
 • സൈക്കോഫാർമക്കോളജിസ്റ്റ്
 • ശ്വാസകോശരോഗ വിദഗ്ധൻ
 • പൾമണറി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • പൾമണറി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പൾമോണോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോ-ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോ ഓങ്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പുനരധിവാസ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ശ്വസന രോഗ വിദഗ്ധൻ
 • റെസ്പിറോളജിസ്റ്റ്
 • റൂമറ്റോളജിസ്റ്റ്
 • റൈനോളജിസ്റ്റ്
 • ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധൻ
 • സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ
 • കാർഡിയോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഹൃദയ, തൊറാസിക് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിനിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • എമർജൻസി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പരിസ്ഥിതി വൈദ്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • എപ്പിഡെമിയോളജി, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ജെറിയാട്രിക് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഹെമറ്റോപാത്തോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പകർച്ചവ്യാധികളിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • വന്ധ്യതയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ, പുനരധിവാസം എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിനിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • വാസ്കുലർ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻ
 • നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • സർജൻ
 • സർജിക്കൽ പാത്തോളജിസ്റ്റ്
 • ശസ്ത്രക്രിയാ വൈദ്യൻ
 • ശസ്ത്രക്രിയാ ജീവനക്കാരൻ
 • തൊറാസിക് സർജൻ
 • തൊണ്ട സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ
 • യൂറോളജിസ്റ്റ്
 • വാസ്കുലർ സർജൻ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധർ

 • രോഗങ്ങളും ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക
 • ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ, എക്സ്-റേകൾ, മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക
 • മരുന്നും ചികിത്സയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി രോഗികളെ റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
 • മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുക
 • മെഡിക്കൽ ഗവേഷണം നടത്താം.

ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ വിദഗ്ധർ

 • മനുഷ്യരിലെ രോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, കാരണം, വികസനം, രോഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കുക
 • ലബോറട്ടറി സാമ്പിളുകളുടെയും മാതൃകകളുടെയും സൂക്ഷ്മ, രാസ വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുക
 • ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക
 • മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുക.

ശസ്ത്രക്രിയയിലെ വിദഗ്ധർ

 • ഉചിതമായ ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ രോഗികളുടെ രോഗങ്ങളോ വൈകല്യങ്ങളോ വിലയിരുത്തുക
 • ശാരീരിക തകരാറുകളും കുറവുകളും പരിഹരിക്കാനും പരിക്കുകൾ നന്നാക്കാനും ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യൻമാർ

 • ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബെക്കിൽ, ഒരു കോളേജ് പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഒരു വർഷത്തെ പ്രീ-മെഡിസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനത്തിനും സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.
 • അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദവും പ്രത്യേക പ്രത്യേക പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്.
 • കാനഡയിലെ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസിന്റെയും സർജന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ ലൈസൻസിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ ലൈസൻസിംഗും ആവശ്യമാണ്.

ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധർ

 • നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിഡൻസി പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
 • രണ്ട് വർഷത്തെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ വിദഗ്ധർ

 • നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിഡൻസി പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.

ശസ്ത്രക്രിയയിലെ വിദഗ്ധർ

 • അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിഡൻസി പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
 • രണ്ട് വർഷത്തെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അധിക വിവരം

 • ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയാ മേധാവി പോലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി അനുഭവത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • അനുബന്ധ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പ്രാക്ടീഷണർമാർ (3124)
 • കൈറോപ്രാക്ടറുകൾ (3122)
 • ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ഫാമിലി ഫിസിഷ്യന്മാരും (3112)
 • ആരോഗ്യ പരിപാലന മാനേജർമാർ (0311)
 • ആരോഗ്യ നിർണ്ണയത്തിലും ചികിത്സയിലും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ തൊഴിലുകൾ (3125)
 • ഡെന്റൽ സർജന്മാർ (3113 ദന്തഡോക്ടർമാരിൽ)
 • ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റുകൾ (2121 ൽ ബയോളജിസ്റ്റുകളും അനുബന്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞരും)