2148 – മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, n.e.c. | Canada NOC |

2148 – മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, n.e.c.

കാർഷിക, ബയോ റിസോഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർമാർ, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ, മറൈൻ, നേവൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, മറ്റ് പ്രത്യേക എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൊഴിലുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാർ.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ
 • അഗ്രോണമി എഞ്ചിനീയർ
 • അഗ്രോപ്രൊസസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
 • ബയോഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ബയോമെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ – ഗവേഷണവും വികസനവും
 • ബയോസോഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർ
 • ക്ലിനിക്കൽ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ഡയറി പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയർ
 • അഗ്രോണമിയിൽ എഞ്ചിനീയർ
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 • ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
 • ഫുഡ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയർ
 • മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ
 • മറൈൻ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ
 • നേവൽ ആർക്കിടെക്റ്റ്
 • നേവൽ എഞ്ചിനീയർ
 • കപ്പൽ നിർമാണ എഞ്ചിനീയർ
 • കപ്പൽ നിർമ്മാണ എഞ്ചിനീയർ
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • കാർഷിക, ബയോ റിസോഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർമാർ
 • കൃഷി, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾ, ഘടനകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ
 • മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഉപകരണങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക; വൈകല്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക; മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം, ഏറ്റെടുക്കൽ, ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെ ഉപദേശിക്കുക; ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും
 • പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രത്തിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലും അടിസ്ഥാന അറിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നൂതന എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ശാസ്ത്രീയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഗവേഷണം നടത്തുക, പ്രക്രിയകൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുക.
 • മറൈൻ, നേവൽ എഞ്ചിനീയർമാർ
 • സമുദ്ര പാത്രങ്ങളും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഘടനകളും അനുബന്ധ സമുദ്ര വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ കപ്പലുകളുടെയും സമുദ്ര സംവിധാനങ്ങളുടെയും കെട്ടിടം, പരിപാലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.

ടെക്സ്റ്റൈൽ എഞ്ചിനീയർമാർ

 • നാരുകൾ, നൂലുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • ഉചിതമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദം ആവശ്യമാണ്.
 • അനുബന്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിംഗുകൾക്കും റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി (P.Eng.) പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ അസോസിയേഷന്റെ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
 • ഒരു അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയതിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയർമാർ രജിസ്ട്രേഷന് അർഹരാണ്, കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസുചെയ്‌ത പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

അധിക വിവരം

 • ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾക്കിടയിൽ പരിമിതമായ ചലനാത്മകതയുണ്ട്.
 • ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ സൂപ്പർവൈസറി, സീനിയർ തസ്തികകളിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.
 • എഞ്ചിനീയർമാർ പലപ്പോഴും ഒരു മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയുടെ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന തൊഴിൽ പരിചയത്തിലൂടെ അറിവും നൈപുണ്യവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • ബയോകെമിക്കൽ, ബയോടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ (2134 ൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ)
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർമാർ (0211)
 • മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസർമാർ – ജലഗതാഗതം (2274 എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസർമാരിൽ, ജലഗതാഗതം)
 • ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ (2111 ൽ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരും)