0512 – മാനേജർമാർ – പ്രസിദ്ധീകരണം, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, പ്രക്ഷേപണം, കലകൾ | Canada NOC |

0512 – മാനേജർമാർ – പ്രസിദ്ധീകരണം, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, പ്രക്ഷേപണം, കലകൾ

പബ്ലിഷിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിലിം, തിയേറ്റർ, റെക്കോർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ within കര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, പ്രക്ഷേപണം, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുക, നേരിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കുക, വിലയിരുത്തുക. റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, പത്രം, ആനുകാലിക, പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിലിം, തിയേറ്റർ, റെക്കോർഡ്, വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ എന്നിവരാണ് അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • സ്റ്റുഡിയോ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
 • ബാലെ കമ്പനി ഡയറക്ടർ
 • പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ മാനേജർ
 • ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മാനേജർ
 • ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ
 • ബ്യൂറോ ചീഫ് – വാർത്താ ഏജൻസി
 • പകർപ്പവകാശവും റോയൽറ്റി മാനേജരും
 • പകർപ്പവകാശ മാനേജർ – പ്രസിദ്ധീകരണം
 • കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റോയൽറ്റി മാനേജർ – പ്രസിദ്ധീകരണം
 • ഡാൻസ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ
 • എഡിറ്റോറിയൽ ചീഫ്
 • മുഖ്യപത്രാധിപൻ
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ – വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ – വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ
 • ഫിലിം, വീഡിയോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ
 • ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ
 • മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
 • മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ – പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആനുകാലികം
 • മൾട്ടിമീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് മാനേജർ
 • വാർത്താ വകുപ്പ് മാനേജർ
 • ന്യൂസ്‌പേപ്പർ മാനേജർ
 • ന്യൂസ്‌പേപ്പർ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
 • ഓപ്പറ കമ്പനി ഡയറക്ടർ
 • പ്രവർത്തന മാനേജർ – പ്രക്ഷേപണം
 • ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ – പ്രസിദ്ധീകരണം
 • ആനുകാലിക മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
 • അനുമതി മാനേജർ – പ്രസിദ്ധീകരണം
 • പ്രോഗ്രാം ജനറൽ മാനേജർ – പ്രക്ഷേപണം
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡയറക്ടർ – പ്രക്ഷേപണം
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡയറക്ടർ – ടെലിവിഷൻ
 • പബ്ലിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
 • പബ്ലിഷിംഗ് ഹ director സ് ഡയറക്ടർ
 • പബ്ലിഷിംഗ് മാനേജർ
 • റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാനേജർ
 • റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ
 • റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ
 • റോയൽറ്റി മാനേജർ – ആർട്സ്
 • ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ
 • തിയേറ്റർ കമ്പനി ഡയറക്ടർ
 • തിയേറ്റർ കമ്പനി മാനേജർ
 • നാടക സംവിധായകൻ
 • വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി മാനേജർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • ഫിലിം, തിയേറ്റർ, റെക്കോർഡ്, വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, സിനിമകൾ, പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ, തിയേറ്റർ, റെക്കോർഡ്, വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ബജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി നിയന്ത്രിക്കുക
 • ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • പ്രോഗ്രാമുകളും നയങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ചട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസികളുമായി ആലോചിക്കുക
 • ലേഖനങ്ങൾ, പുസ്‌തകങ്ങൾ, സിനിമകൾ, പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ, മ്യൂസിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗുകൾ, നാടക നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വികസനം ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുക, കൂടാതെ രചയിതാക്കൾ, രചയിതാക്കൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, സംവിധായകർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർട്സ് അച്ചടക്കം എന്നിവയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡിപ്ലോമ ആവശ്യമാണ്.
 • പ്രസിദ്ധീകരണം, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണം, പ്രക്ഷേപണം അല്ലെങ്കിൽ നാടക വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്കുള്ളിലെ നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • നിർമ്മാതാക്കൾ, സംവിധായകർ, നൃത്തസംവിധായകർ, അനുബന്ധ തൊഴിലുകൾ (5131)
 • പ്രസാധകർ (0016 ൽ മുതിർന്ന മാനേജർമാർ – നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, ഉത്പാദനം, യൂട്ടിലിറ്റികൾ)
 • മുതിർന്ന മാനേജർമാർ – വ്യാപാരം, പ്രക്ഷേപണം, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ, n.e.c. (0015)