കാനഡ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി

എല്ലാ എക്സ്പ്രസ് എൻ‌ട്രി പ്രൊഫൈലുകൾക്കും കോംപ്രിഹെൻസീവ് റാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റം (സി‌ആർ‌എസ്) വഴി 1200 പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സി‌ആർ‌എസ് സ്കോർ നൽകുന്നു.

ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കനേഡിയൻ സർക്കാർ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. ഓരോ നറുക്കെടുപ്പിലും ഒരു CRS കട്ട്-ഓഫ് സ്കോർ ഉണ്ട്, ഇത് സ്ഥിര താമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ക്ഷണം (ITA) ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന റാങ്കിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ CRS സ്കോറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഐടി‌എ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥിരമായ താമസത്തിനായി (eAPR) ഒരു ഔദ്യോഗിക ഇലക്ട്രോണിക് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കാൻ 60 ദിവസത്തെ സമയം നൽകും.