പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ : ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്‌കിൽഡ് വിസ

പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ : ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്‌കിൽഡ് വിസ

 

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ  സ്‌ഥിരതാമസ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും ഫീസും:

ഒരു അപേക്ഷകന്റെ വില തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഘടന ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

ഘട്ടം 1: നൈപുണ്യം വിലയിരുത്തൽ

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളറിലെ ഫീസ്: AUD 250 – AUD 4000 / 12,000INR – 1,92,000INR

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിസ പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പരിചയത്തിന്റെയും കഴിവുകളുടെയും അംഗീകാരം വിലയിരുത്തുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഒരു അംഗീകൃതമായതോ അഭികാമ്യമായതോ ആയ ഒരു സ്‌ഥാപനമാണ്   ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രക്രിയയെ സ്‌കിൽസ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകളിൽ വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണ്ണയ സ്‌ഥാപനങ്ങളുണ്ട്

ഘട്ടം 2: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യപരിശോധന.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളറിലെ ഫീസ്: AUD 180 – AUD587 / 8,700INR – 28,100 INR.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിപുണരായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട നിർബന്ധിത വശങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരീക്ഷ നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കപ്പെടണം.

പ്രഗത്ഭരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അവരുടെ ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം തെളിയിക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിശോധന നടത്താം:

 • IELTS
 • TOEFL28,
 • പി ടി ഇ അക്കാഡമിക് 
 • OET
 • ക്യാമ്ബ്രിഡ്ജ് CAE

ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിന്റെയും വില:

IELTS  AUD 236.98 (11300INR)
TOEFL AUD 180 (8583.04 INR)
പി ടി ഇ  അക്കാഡമിക്  AUD 278.92 (13,300 INR)
OET AUD 587.00 (28,100 INR)
ക്യാമ്ബ്രിഡ്ജ് CAE AUD 320 (6,000INR)

ഘട്ടം 3: സംസ്ഥാന നാമനിർദ്ദേശ അപേക്ഷ (ബാധകമെങ്കിൽ)

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളറിലെ നിരക്ക്: AUD 0 – AUD 300/0 – 14,400 INR.

സ്‌കിൽ സെലക്റ്റിൽ താല്പര്യമുള്ളത് അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളവർക്കും , വിസ  അവരുടെ അവസരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന്  പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും  സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ഘട്ടം 4: വിസ അപേക്ഷ (ഐ ടി‌ എ യ്ക്ക് ശേഷം)

പ്രാഥമിക അപേക്ഷകനുള്ള ഫീസ്: AUD 4045 / 1,92,838 INR

18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ആശ്രിതർക്കുള്ള  ഫീസ്: AUD 2020 / 96,400 INR

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള  ആശ്രിതർക്കുള്ള ഫീസ്: AUD 1015 / 48,388 INR

ഈ നിരക്കിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ  ഉദ്യോഗസംബന്ധമായ പരിചയത്തിന്റെയും മറ്റ്  നിയമാനുസൃത  രേഖകളുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കണം.

ഘട്ടം 5: മെഡിക്കൽ പരീക്ഷകളും പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും

മെഡിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചെലവ് ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം AUD 94 (4500 INR) ആണ്. എന്നാൽ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെലവ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെയോ നഗരത്തെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാധാരണയായി, നിങ്ങൾ 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെയും പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്, മികച്ച  ആരോഗ്യവും ധാർമ്മിക സ്വഭാവവും തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളും അനുഗമിക്കുന്നവരും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ഇതിനായി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തെളിവായി ചോദിക്കുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ  സ്‌ഥിരതാമസത്തിന് ആവശ്യമായ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ഥിരം റെസിഡൻസി(പിആർ) ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 65 പോയിന്റുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി പരിചയം, ഭാഷാ കഴിവുകൾ മുതലായവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ.

189 വിസയ്ക്ക് 65 പോയിന്റുകൾ മതിയാകുമോ ?

ഒരു നിശ്ചിത ANZSCO അധിനിവേശത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ  65 പോയിന്റുള്ള ഒരു അപേക്ഷകന് യോഗ്യത ലഭിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ 189 വിസ ലഭിക്കാൻ 65 പോയിന്റുകൾ മതിയാകും.

75 പോയിന്റുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പിആർ ലഭിക്കുമോ?

75 പോയിന്റോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ PR നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാവട്ടെ നിങ്ങളുടേതിന് സമാനമായ ANZSCO കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൊതു യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ

വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകളുള്ള ഒരു പിആർ വിസയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് . അതിനായുള്ള പൊതു യോഗ്യതാ ഘടകങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു :

1) പോയിന്റുകളുടെ ആവശ്യകത

ഒരു PR വിസയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത  നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകളാണ് . പോയിന്റ് ഗ്രിഡിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 65 പോയിന്റെങ്കിലും നേടണം . പോയിന്റുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടിക വിവരിക്കുന്നു:

വിഭാഗം പരമാവധി പോയിന്റുകൾ
പ്രായം (25-33 വയസ്സ്) 30 പോയിന്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം (8 ബാൻഡുകൾ) 20 പോയിന്റ്
ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം (8-10 വർഷം) 15 പോയിന്റ്
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയം (8-10 വർഷം) 20 പോയിന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസം (ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് പുറത്ത്) – ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം 20 പോയിന്റ്
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഡോക്ടറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പോലുള്ള നിക്ക് കഴിവുകൾ 10 പോയിന്റുകൾ
ഒരു പ്രാദേശിക പ്രദേശത്ത് പഠിക്കുക 5 പോയിന്റുകൾ
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാഷയിൽ അംഗീകാരം 5 പോയിന്റുകൾ
ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു വിദഗ്ധ പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രൊഫഷണൽ കാലയളവ്  5 പോയിന്റ്
സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പ് (190 വിസ) 5 പോയിന്റ്
സ്‌കിൽഡ് പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പങ്കാളി (പ്രായം, കഴിവുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ പാലിക്കണം ) 10 പോയിന്റുകൾ
‘ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യമുള്ള ‘പങ്കാളി, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പങ്കാളി (നൈപുണ്യ ആവശ്യകതയോ പ്രായ ഘടകമോ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ) 5 പോയിന്റുകൾ
പങ്കാളിയോ യഥാർത്ഥ പങ്കാളിയോ ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകർ, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരനോ പിആർ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോ ആയവർ.  10 പോയിന്റുകൾ

2) പ്രായം

ഒരു PR വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രായം 45 വയസ്സിന് താഴെയായിരിക്കണം.

3) ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം

 നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

4) സ്‌കിൽഡ്

 തൊഴിൽ പട്ടികകൾ (SOL)

അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്‌കിൽഡ്  തൊഴിൽ പട്ടികകളിൽ ലഭ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിലവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന് സ്വീകാര്യമായ തൊഴിലുകൾ പട്ടികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റുകളിലെ തൊഴിലുകൾ പതിവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓസ്ട്രേലിയൻ തൊഴിൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. SOL- ൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

1. ഇടത്തരം, ദീർഘകാല തന്ത്രപരമായ സ്‌കിൽഡ് പട്ടിക

2. ഹ്രസ്വകാല സ്‌കിൽഡ്  തൊഴിൽ പട്ടിക

3. പ്രാദേശിക തൊഴിൽ പട്ടിക

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള വിസ ഓപ്ഷനുകൾ (പെർമനെന്റ് വിസ )

1)സ്‌കിൽഡ്  സ്വതന്ത്ര വിസ (സബ്ക്ലാസ് 189)

വിദഗ്ദ്ധരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ വിസ ഓപ്ഷൻ അനുയോജ്യമാണ്. ഈ വിസയ്ക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ല.

2) സ്‌കിൽഡ്  നോമിനേറ്റഡ് വിസ (സബ്ക്ലാസ് 190)

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്റ്റേറ്റ് / ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ വിസ ബാധകമാണ്. ഈ വിസയ്‌ക്കായി, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സ്‌കിൽഡ്  തൊഴിൽ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3) സ്കിൽഡ് റീജിയണൽ (പ്രൊവിഷണൽ) വിസ (സബ്ക്ലാസ് 491)

ഈ വിസയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കായി, നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ സ്കിൽ തെളിയിക്കുകയും,  സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നോ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം നേടുകയും വേണം.

സ്കിൽഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ വിസകൾക്കുള്ള പ്രക്രിയ

ജി‌ എസ്‌ എം (ജനറൽ സ്‌കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ) വിസ അപേക്ഷകൾ ഒരു 3 ഘട്ട പ്രക്രിയയാണ്.

ഘട്ടം 2 ന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഘട്ടം 1 പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. അതിലുപരി ഘട്ടം 2 ന് ശേഷം മാത്രമേ ഘട്ടം 3 (വിസ അപേക്ഷ)  നേടാനാകൂ.

ഘട്ടം 1 – സ്കിൽ  വിലയിരുത്തൽ

 • നിങ്ങൾ ഒരു ജി എസ് എം വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ,  നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിൽസംബന്ധമായ  വിലയിരുത്തൽ അതോറിറ്റിക്ക്  സ്‌കിൽഡ്  കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 • നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനായി അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിനായുള്ള സർവ്വകലാശാല അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര യോഗ്യതകളും പ്രസക്തമായ തൊഴിൽ പരിചയവും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനായി ഒരു ഹ്രസ്വ കാലയളവ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ  വിലയിരുത്തലുകൾ അവരുടെ ഇഷ്യു തീയതി മുതൽ 3 വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്.

 ശരാശരി പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം

പ്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻ: മിക്ക അപേക്ഷകരും വിലയിരുത്തലിനായി എല്ലാ രേഖകളും തെളിവുകളും തയ്യാറാക്കാനും ശേഖരിക്കാനും 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ എടുക്കുന്നു.

സ്കിൽസ് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ്: 4 മുതൽ 16 ആഴ്ച വരെ എടുക്കും (തൊഴിലിനെയും അധികാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു).

ഘട്ടം 2 – EOI ഘട്ടം + ഒരു സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഘട്ടം (നിങ്ങൾ 190 അല്ലെങ്കിൽ 491 വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ)

 • ജി‌ എസ്‌ എം വിസയ്ക്കായി സ്‌കിൽഡ്  വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോ ഫോർമാ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇന്റെറസ്റ്റ് (ഇ ഒ ഐ)
 • EOI ഓൺ‌ലൈനായിട്ടാണ്  സമർപ്പിക്കുന്നത്.
 • എല്ലാ മാസവും 11 ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളെ ഒരു വിസയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EOI- യിലെ എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ശരാശരി നടപടി കാലം 

 • എല്ലാ മാസവും11-ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടും. 
 • 189 വിസയ്ക്കുള്ള ക്ഷണം നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, 

ഉദാ: ആകെ പോയിന്റുകൾ, നിർദ്ദിഷ്ട തൊഴിലിനായുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം, മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ.

 • 189 അപേക്ഷകർ: ഉയർന്ന പോയിന്റ് അപേക്ഷകർക്ക് (75+) സാധാരണയായി 30 – 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ഷണം ലഭിക്കും. 70 പോയിന്റ് ഉള്ള അപേക്ഷകൾക്ക്  കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും (തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു). 65 പോയിന്റിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ കാത്തിരിപ്പ് സമയം ഉണ്ടായേക്കാം.
 • 190 & 491 അപേക്ഷകർ: ഒരു സംസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷം തൽക്ഷണം ലഭിച്ച വിസയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുക.
  • സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പ് അപേക്ഷകൾ: സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണം (കുറച്ച് മാസങ്ങളെടുക്കും). കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ  2 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ നീണ്ടുപോകാം.

 

ഘട്ടം 3 – വിസ ഘട്ടം

 പ്രധാന വിസ അപേക്ഷ.

ശരാശരി നടപടി സമയം

 • സാധാരണയായി 4 മുതൽ 9 മാസം കൊണ്ട് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും
 • പ്രധാന അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മെഡിക്കൽ, പോലീസ് ക്ലിയറൻസുകൾ ചെയ്യൂ.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമായ പ്രധാന  വസ്തുതകൾ.

1. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാന പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക (നിങ്ങൾക്ക് ഒരു EOI  സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് ചെയ്യണം).

2. നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത എല്ലാ ജോലികളും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാനും തെളിവ് നൽകാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

3. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും  തയ്യാറാക്കിവയ്ക്കുക. 

  ഉദാ :പാസ്‌പോർട്ട്,  തടസ്സമില്ലാത്ത ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹം / വിവാഹമോചന രേഖകൾ, ഐഡി രേഖകൾ, ഡ്രൈവിംഗ്  ലൈസൻസുകൾ തുടങ്ങിയവ.

4. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളുടെയും പകർപ്പുകളും സൂക്ഷിക്കുക.

 

ജി എസ് എം (ജനറൽ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ) വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം

പ്രായം

 • നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത (സ്‌കിൽഡ്) വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം 45 വയസ്സിന് താഴെയായിരിക്കണം (നിങ്ങൾക്ക് 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളപ്പോഴും തൊഴിലുടമ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിസകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷേ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്).
 •  നിങ്ങൾക്ക് 44 വയസ്സുവരെയുള്ള പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ  കഴിയും.
 •  45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അപേക്ഷകർക്കുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം  തൊഴിലുടമ സ്പോൺസർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തൊഴിലുടമ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പാതകളാണ് (അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ട്രീം / നിക്ഷേപകർ മുതലായവ).

നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിൽ

 • നിങ്ങൾക്ക് STSOL അല്ലെങ്കിൽ MLTSSL (സ്‌കിൽഡ് തൊഴിൽ പട്ടിക) യിൽ ഒരു തൊഴിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയണം.
 • വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് MLTSSL തൊഴിലുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് (സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക നൈപുണ്യക്ഷാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി STSOL അല്ലെങ്കിൽ MLTSSL ലെ തൊഴിലുകളെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു).
 • ശ്രദ്ധിക്കുക, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ തൊഴിൽ പട്ടികയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും  STSOL ലെ എല്ലാ തൊഴിലുകളും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ  സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളുമുണ്ട്.
 • നിങ്ങൾക്ക് MLTSSL ൽ ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ യോഗ്യതയുള്ള ഏതൊരു കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
  •  യോഗ്യതയുള്ള കുടുംബം എന്നാൽ അടുത്ത കുടുംബം (അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ) ഉദാ. സഹോദരങ്ങൾ / അമ്മാവന്മാർ / അമ്മായികൾ / ഒന്നാം കസിൻസ് (തിരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം) ഒപ്പം ഇവയുടെ ദ്വിതീയ പതിപ്പുകളും.
  •  യോഗ്യരായ കുടുംബം സ്ഥിര താമസക്കാരോ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പൗരന്മാരോ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗത്ത് താമസിക്കണം (ഉദാ. സിഡ്‌നി, മെൽബൺ, ബ്രിസ്‌ബേൻ, പെർത്ത് തുടങ്ങിയവയല്ല)
 • ഒരു തൊഴിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന് (വിസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി), ആ തൊഴിലിനായി നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ യോഗ്യതകൾ കൂടാതെ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രവൃത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിരുദാന്തരബിരുദത്തിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മിക്ക അവസരങ്ങളിലും ബിരുദാനന്തരബിരുദത്തിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനായി ക്ലെയിം ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമാണ്.
 • ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും, വിസയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് (നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി), അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലേക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ  നിയമാനുസൃതമായ  അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്.

പ്രവൃത്തി  പരിചയം

 • പ്രവൃത്തി പരിചയം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതോ  അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അടുത്തു  ബന്ധമുള്ളതോ ആയ തൊഴിലിൽ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് 20 മണിക്കൂർ (പ്രതിഫലത്തോടുകൂടിയത്) ആയി തൊഴിലിനെ  നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും, നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അടുത്തു ബന്ധമുള്ള തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ് (എന്നാൽ 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ്).
 •  പ്രവൃത്തി പരിചയം നിർണായകമാണ്. കാരണം പ്രവൃത്തി പരിചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ബിരുദാനന്തര തൊഴിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം (ഇതിനർത്ഥം, നിങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനുള്ള നിങ്ങളുടെ  അക്കാദമിക് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം നേടുന്ന വ്യാപാര യോഗ്യത), കൂടാതെ മിക്ക കേസുകളിലും , ഇത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു ശേഷമുള്ള 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വരെ നീളുന്നു (തൊഴിൽ പരിചയത്തിനായി ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്,3 വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തരബിരുദമാണ്  കുറഞ്ഞ ആവശ്യകത).
 •  പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനായി പോയിന്റുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു ശേഷമുള്ള  3, 5 അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷത്തെ തൊഴിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

യോഗ്യതാ കഴിവുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ

 • ജി‌ എസ്‌ എം അപേക്ഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തെ നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ(സ്കിൽ  അസ്സെസ്സ്മെന്റ്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. (എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഏതൊരു നൈപുണ്യ അപേക്ഷയുടേയും ആദ്യപടി). നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും തൊഴിൽ പരിചയവും മൈഗ്രേഷന്റെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട അതോറിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഇടമാണിത്.
 • നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലിനായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് (വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകൾക്കായി ഇതിനായി 20ൽ പരം അധികാരികൾ ഉണ്ട്).
 • നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളുടെയും തൊഴിൽ പരിചയത്തിന്റെയും വിലയിരുത്തലാണ് നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ.
 • ഏറിയ അവസരങ്ങളിലും, ഒന്നുകിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരികമായ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് (വ്യാപാര പരിശീലനം) ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അക്കാദമിക് ആവശ്യകത .
 • എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക്  ഔപചാരികമായ ഡിപ്ലോമ (2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ) അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരികമായ വ്യാപാര പരിശീലനം ഇല്ലെങ്കിൽ, യോഗ്യതയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകളൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഔപചാരികമായ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത മാനേജർമാരും ഐടി അപേക്ഷകരും മിക്കവാറും ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഐ ഇ എൽ ടി എസ് (IELTS) സ്കോർ 8 നേടുകയും 8 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം നേടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാസ് മാർക്ക് ലഭിക്കൂ.

മറ്റ് പരിഗണനകൾ

 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപാടവം 
  • ഐ‌ ഇ‌ എൽ‌ ടി‌ എസ് പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ‌ സമാനമായത്.
  • ഐ‌ ഇ‌ എൽ‌ ടി‌ എസ് ടെസ്റ്റിലെ 4 വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കുറഞ്ഞത് 7 സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ ഐ‌ ഇ‌ എൽ‌ ടി‌ എസ് ടെസ്റ്റിലെ  4 വിഭാഗങ്ങൾക്കും 8/9 സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 • നിർദ്ദിഷ്ട തൊഴിൽ പരിചയം ഉദാ. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ.
 • IELTS, തൊഴിൽ, യോഗ്യതകൾ, തൊഴിൽ പരിചയം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ (ഒപ്പം പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പോലെ തന്നെ തൊഴിൽ പട്ടികയിൽ ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ) സ്പൗസ് /പാർട്ണർ പോയിന്റുകൾ (പങ്കാളി/  ജീവിതപങ്കാളി) ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും 
 • കുടുംബ സ്പോൺസർഷിപ്പ്: ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് (സാധാരണയായി ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത്) താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കുടുംബത്തിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

കുറിപ്പ്:

 • നിങ്ങൾക്ക് “വർക്ക് വിസ” ക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നുകിൽ വിസ നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും (ഉദാ. ഒരു സ്‌കിൽഡ് വിസ) അല്ലെങ്കിൽ അനിവദിക്കില്ല(ഉദാ. സന്ദർശക വിസ).
 •  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊഴിലുടമ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം (നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക താമസക്കാരനുള്ള വിസ {ടി‌ എസ്‌ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു} ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥിര താമസ വിസയ്ക്കായി നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിസകൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. യോഗ്യതയുള്ള ഒരു തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിൽ   വാഗ്‌ദാനം(അത് കുറഞ്ഞ ശമ്പള നിലവാരം പുലർത്തണം, മിക്കപ്പോഴും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത / തൊഴിൽ പരിചയ തലങ്ങളും) (സാധാരണയായി തൊഴിലുടമ അവർ കുറച്ചുകാലം ബിസിനസ്സിലാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

 

ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്താണ്:

1. പോയിൻറ് ടെസ്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് = 65 (മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും, 189 വിസ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 80+ പോയിന്റുകളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്, 190 വിസയ്ക്ക് 80 (സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ) (491 വിസയ്ക്ക് 85ൽ അധികം)

2. STSOL അല്ലെങ്കിൽ MLTSSL ൽ ഒരു തൊഴിൽ നേടുക (കൂടാതെ STSOL ൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നേടുക ).

3. നിങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനായി ശരിയായ യോഗ്യതകളും തൊഴിൽ പരിചയവും (നിങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിലിനു സമാനമായ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും) ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

4. നിങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനായുള്ള നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക.

5. പ്രായം, ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാന മാനദണ്ഡം എന്നിവ പാലിക്കുക.

6. ആരോഗ്യ, സ്വഭാവ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക.

എന്താണ് ഒരു ഇ‌ ഒ‌ ഐ (എക്സ്പ്രെഷൻ ഓഫ് ഇന്റെരെസ്റ്റ്‌ )?

ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പോയിൻറ്സ് ടെസ്റ്റഡ് സ്കിൽഡ് വിസ (ജി‌ എസ്‌ എം) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്കിൽഡ് വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം എക്സ്പ്രെഷൻ ഓഫ് ഇന്റെരെസ്റ്റ്‌ (ഇ‌ ഒ‌ ഐ) സമർപ്പിക്കണം. മികച്ച അപേക്ഷാർഥികൾക്ക് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിക്കും.

ഒരു EOI ഇൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്?

നിങ്ങൾ ഒരു EOI സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അർഹമായ പോയിന്റുകളുടെ ക്ലെയിമുകളും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. 

നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണീകരണവും (ഡോക്യുമെന്റേഷനും) സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടെ ശരിയായ വിലയിരുത്തലിനും അംഗീകൃത നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തലിനും നിങ്ങൾക്ക്  പരാമര്‍ങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

EOI- യിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നത് തികച്ചും അനിവാര്യമാണ്. ഒരു വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷണം ലഭിക്കുകയും EOI ൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ (ക്ലെയിമുകൾ) കൃത്യമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ്.

ഒരു സ്കിൽ വിസയ്ക്കായി (189, 190, 489 വിസ) നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

 • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിശദാംശങ്ങൾ (പേര്, കുടുംബപ്പേര്, ജനനത്തീയതി, പൗരത്വ വിശദാംശങ്ങൾ, താമസ വിശദാംശങ്ങൾ)
 •  നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ബാധകമെങ്കിൽ)
 •  നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിൽ (നിങ്ങളുടെ അംഗീകൃത സ്‌കിൽഡ്  വിലയിരുത്തലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകൃത മൈഗ്രേഷൻ സ്‌കിൽഡ്  വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം).
 • നിങ്ങളുടെ ജോലി, തൊഴിൽ പരിചയം.
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം (നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാന പരിശോധനാ  ഫലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്)
 • കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാന / പ്രദേശ നാമനിർദ്ദേശത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മികച്ച തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും?

 • നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തൊഴിൽ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ നിർണ്ണായകവും സുപ്രധാനവുമായ ഭാഗമാണ്.
 •  നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിൽ “ശരിയായ തൊഴിൽ പട്ടികയിൽ” (റൈറ്റ് ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് )ആയിരിക്കണം, വിസയ്ക്കായി ഒരു ക്ഷണം നേടുന്നതിനുള്ള  തന്‍മയത്വമായ കാരണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ  പാലിക്കാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം.
 • തൊഴിൽ STSOL അല്ലെങ്കിൽ MLTSSL (സ്കിൽസ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ) എന്നിവയിലാണെങ്കിൽ ഒപ്പം തൊഴിൽ STSOL അല്ലെങ്കിൽ 491 പട്ടികയിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണോ എന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു തൊഴിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ(സ്കിൽ അസ്സസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്‌ ) “പാസ്സ്” ആകണം.

 • നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നത് ഉചിതമായ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്, ആ  വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകളുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിന്റെയും  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.
 • നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പരിചയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന്റെ ആവശ്യകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം (നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിലിന്റെ നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തലിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അതോറിറ്റിയാണ് ആവശ്യകതകൾ സജ്ജമാക്കുന്നത്). ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് / പരിശീലനത്തിന് മതിയായ യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റണം. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വീക്ഷിക്കും. അവിടെ, വിസ അപേക്ഷയ്ക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടണം.

നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലിൽ തന്നെ  നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം ;അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ആ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയാണ് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് .

 •  ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വിസയ്ക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്നത് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. (ചില വിസകൾ ഒഴികെ  ഉദാ. തൊഴിലുടമ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത വിസകൾ)
 • ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ, നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതോ,  ഇപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ തൊഴിലിനെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രാമാണികമായ ഡാറ്റയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്.
 • അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ പാസാകാനും,  മൈഗ്രേഷൻ ആക്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനും , വിസ ഗ്രാന്റിലേക്ക് യാഥാർത്ഥവും പ്രായോഗികവുമായ പാത ഉണ്ടെങ്കിൽ (ഒപ്പം EOI സമയത്ത് ക്ഷണനം ലഭിക്കാനും) ഒരു തൊഴിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിൽ എങ്ങനെ “തിരഞ്ഞെടുക്കും”?

മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ:

 • നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡം നിങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക,
 • നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പാസ്സ്  മാർക്ക് ( ചില തൊഴിലുകൾക്ക് ഉയർന്നത്) ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ പരിചയം (കർമ്മങ്ങളും ചുമതലകളും) നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലുമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 • നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പരാമർശം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നും, നിങ്ങളുടെ സഹജമായ ജോലികളും ചുമതലകളും ഞങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുമായി 70 – 75% എങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. (ഒപ്പം  നിങ്ങളുടെ സമീപകാല തൊഴിൽ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിലുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കണം).

നിങ്ങളുടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലിന്റെ കർമ്മങ്ങളും ചുമതലകളും മൊത്തത്തിലുള്ള വിവരണവും പരിശോധിക്കുക. ഇത് ANZSCO നിർവചനങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും ചുമതലകളും, കഴിഞ്ഞ 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷമായി ഉദ്ധിഷ്‌ടമായ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൊഴിലുമായി (70% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ) പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

 EOI സമർപ്പിച്ച ശേഷം

വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച തീയതി മുതൽ 2 വർഷം വരെ നിങ്ങളുടെ EOI സിസ്റ്റത്തിൽ തുടരും.

 

ക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്?

സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർ: നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് സംസ്ഥാനം അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അടിയന്തര ക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

189 അപേക്ഷകർ:

 •  പ്രതിമാസം ഓരോ ക്ഷണ റൗണ്ട് ഉണ്ട് (ഓരോ മാസവും 11നു ).
 • നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഉദാ.
  • ഓരോ തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പിനും വർഷത്തിൽ ക്വാട്ടകൾ (തൊഴിൽ പരിധി) സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • പോയിന്റുകളുടെ ആകെത്തുക (ഉയർന്ന പോയിന്റുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ക്ഷണം  നൽകുന്ന ക്രമം)
   • ചില തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ‌ക്ക്, അവരുടെ  ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്  നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 70 അല്ലെങ്കിൽ 75+ പോയിൻറുകൾ‌ ആവശ്യമാണ്.
   • 65 പോയിന്റുള്ള  അപേക്ഷകർക്ക് (പാസ്സ് മാർക്ക്) ഒരു ക്ഷണത്തിനായി 2 വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ചില തൊഴിലുകൾക്ക്, ക്ഷണം ഒരിക്കലും ലഭിക്കണമെന്നും ഇല്ല .

സ്റ്റേറ്റ് നോമിനേറ്റഡ് / സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിസയ്ക്കായി നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ

സംസ്ഥാനങ്ങൾ EOI- കൾ സൂക്ഷ്മമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും തൊഴിൽ പട്ടികകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്പോൺസർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അവരുടെ തൊഴിൽ പട്ടികയിലാണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകേണ്ട ബാധ്യതയോ നിബന്ധനകളോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. 

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ച ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?

 ക്ഷണം ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 60 ദിവസം വരെ  നിങ്ങൾക്ക് വിസ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം  ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ക്ലെയിമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശ്രിത വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.