ടൂറിസ്റ്റ് സ്ട്രീം/വിനോദ സഞ്ചാര വിഭാഗം (ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷ)

ടൂറിസ്റ്റ് സ്ട്രീം/വിനോദ സഞ്ചാര വിഭാഗം (ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷ)

ഈ വിസ സ്ട്രീം വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യചികിത്സ ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഒരു ടൂറിസ്റ്റായി ഓസ്‌ട്രേലിയ സന്ദർശിക്കാനും കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ വിസ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്

 • കുടുംബത്തെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ സന്ദർശിക്കാം.
 • വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യചികിത്സ ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ടൂറിസ്റ്റായോ, ഒരു യാത്രയ്‌ക്കായോ ഇവിടെ വരാം.

ഈ വിസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസം വരെ പഠിക്കാനോ പരിശീലനം നേടാനോ കഴിയും. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വരവിന്‍റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പഠനമാണെങ്കിൽ, വിദ്യാർത്ഥി വിസ (സ്റ്റുഡന്റ്റ് വിസ) ആവും കൂടുതൽ ഉചിതം.

ഈ വിസ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.

കപ്പല്‍യാത്ര (ക്രൂയിസ്)

ഒരു കപ്പല്‍യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് നിങ്ങള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിസ ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ക്രൂയിസാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ക്രൂയിസിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ചെലവഴിച്ച സമയമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതായത്, നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയ വിട്ടുപോയതായി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്  പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ക്രൂയിസ് നിങ്ങളുടെ വിസയിലുള്ള താമസ കാലയളവ് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നില്ല.

നിങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ക്രൂയിസായി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്  കരുതുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് ഓപ്പറേറ്ററോടോ ട്രാവൽ ഏജന്‍റിനോടോ ചോദിക്കുക.

എത്ര നാള്‍ താമസിക്കാം

ഇതൊരു താൽക്കാലിക വിസയാണ്.

വിസ ഗ്രാന്‍റ് ലെറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാലയളവിലോ തീയതികളിലോ ​​നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം. വ്യക്തി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിസയുടെ ദൈർഘ്യം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്  നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ താമസത്തിന്‍റെ കാലയളവ് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പരിഗണിക്കാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്:

• നിങ്ങൾ എത്ര നാള്‍ താമസിക്കണം

• എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്

ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രവേശനം  ഈ വിസയില്‍ അനുവദിക്കാൻ‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിന് കഴിയും. ഒന്നിലധികം പ്രവേശനാനുമതിയുള്ള ഒരു വിസ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് സാധുതയുള്ള സമയത്ത് ഈ വിസ ഉപയോഗിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ്.

18 മാസത്തെ കാലയളവിൽ, ഒരിക്കലും 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ തുടരരുത് എന്നത് ഈ വിസയിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഒരു സന്ദർശക വിസയോ, വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയോ, വർക്ക് ആന്‍ഡ്‌ ഹോളിഡേ വിസയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിംഗ് വിസയോ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വിസ അനുവദിക്കുന്നതോടെ തുടർച്ചയായി 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ തുടരുമെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുകയാണെങ്കില്‍ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ ദിവസത്തെ താമസം

ഈ വിസ നീട്ടികൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ തുടരാന്‍ ആവില്ല. അതിനു പുതിയ വിസ എടുക്കണം.

കുടുംബത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തല്‍

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തവരുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകണം.

ചെലവ്

ഓരോ അപേക്ഷകനും 365 ഓസ്ട്രലിയന്‍ ഡോളറിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന വിസ നിരക്ക്.

ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവക്കും പണമടയ്ക്കേണ്ടിവരാം:

 • ആരോഗ്യ പരിശോധന, പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബയോമെട്രിക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ.
 • തുടർന്നുള്ള താൽക്കാലിക അപേക്ഷ ചാർജ്.

എവിടെ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കാം

യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലായിരിക്കണം.

നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിസ (സബ്സ്ടാന്ഷിയേറ്റിവ് വിസ) കൈവശം വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ആ വിസ ഒരു താൽക്കാലിക വർക്ക് (ഇന്‍റെർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്) വിസ (സബ്ക്ലാസ് 403), ഗാർഹിക തൊഴിലാളി (നയതന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുലർ) സ്ട്രീം ആയിരിക്കരുത്.

നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള വിസ ഇല്ല

നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാധാന്യമുള്ള വിസ കൈവശം വച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം.

തുടർച്ചയായി 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുക

വിസ അനുവദിക്കേണ്ട അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്നവ ബാധകമാണെങ്കിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിസ അനുവദിക്കില്ല:

 • നിങ്ങൾ ഒരു സന്ദർശക വിസ, വർക്ക്, ഹോളിഡേ വിസ, വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിംഗ് വിസ കൈവശമുള്ള ആളാണെങ്കില്‍.
 • ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോള്‍ തുടർച്ചയായി 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ടാകും.

പ്രക്രിയ സമയം

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് പരിഗണിക്കുന്ന സമയം:

 • 75% അപേക്ഷകളും 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ
 • 90% അപേക്ഷകളും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ

താഴെപ്പറയുന്നവ ബാധകമാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയില്‍  കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും:

 • നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല.
 • ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
 • നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതല്‍ സമയമെടുക്കും.

ബാധ്യതകൾ

നിങ്ങൾ എല്ലാ വിസ വ്യവസ്ഥകളും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ നിയമങ്ങളും പാലിക്കണം.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിത വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ചെലവുകൾക്കും വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയാണുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇൻഷുറൻസിന് കഴിയും.

യാത്ര

ഒന്നിലധികം തവണ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അനുമതി നല്‍കുന്ന ഒരു വിസയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിസ ഗ്രാന്‍റ് ലെറ്ററിൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് അനുസൃതമായി മടങ്ങാനും കഴിയും.

ഒറ്റ തവണ മാത്രമുള്ള പ്രവേശനമാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ അനുവദിക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയ വിട്ടുപോയാല്‍ ഈ വിസയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരികെ വരാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം.

വിസ ലേബൽ

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിങ്ങളുടെ വിസ പാസ്‌പോർട്ടുമായി ഡിജിറ്റലായി ബന്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ ഒരു ലേബൽ ചേര്‍ക്കില്ല.

യോഗ്യത

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായ നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുക.

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവസവിശേഷത നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുക .

ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം കരുതുക

നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ചെലവിന് ആവശ്യമായ പണം നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ഒരു നല്ല സന്ദർശകനാകുക

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്:

 • ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ താൽക്കാലികമായി മാത്രം താമസിക്കുക.
 • വിസ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക.

ഒരു കുട്ടിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു അപേക്ഷകന്‍റെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഉചിതമല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഞങ്ങൾ‌ ഈ വിസ അനുവദിച്ചുവെന്ന് വരില്ല.