ഓസ്ട്രേലിയ

ഓസ്ട്രേലിയ

സൂര്യപ്രഭയാൽ നയനാകർഷകങ്ങളായ നഗരങ്ങളും ആതിഥേയ സംസ്കാരവും കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിലക്ഷണീയമായ ഒരു പ്രവാസഭൂമിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ജീവിതശൈലിയിൽ ഉള്ള മികവുകൊണ്ടും സ്‌ഥായിയായ  സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ കൊണ്ടും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള യോഗ്യരായവർ  ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

 

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ഥിര താമസക്കാരനും ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരനും 

 

ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്ഥിര താമസക്കാരനും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരനും ഒരുപോലെയല്ല.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു സ്‌ഥിരതാമസക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവ :

 • നിങ്ങളുടെ വിസയിന്മേൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ അനിശ്ചിതമായി തുടരുക. 
 • ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ  പഠനവും ജോലിയും ചെയ്യുക. 
 • ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയായ മെഡി‌കെയറിൽ ചേരുക. 
 • എഫ്ഐആർബി നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ  വാങ്ങുകയോ അതിനായി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക . 
 • ചില പദ്ധതികളിലൂടെ യോഗ്യരായ ബന്ധുക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുക.
 •   ഉദാ: പങ്കാളി വിസകൾ, രക്ഷാകർതൃ വിസകൾ, 489 വിസകൾ (നിങ്ങൾ ഒരു അംഗീകൃത നിയുക്ത പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ)
 • യോഗ്യരാണെങ്കിൽ  ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ യാത്രാനുമതികൾ  അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യുക. (ദയവായി റെസിഡന്റ് റിട്ടേൺ വിസ / ആർ‌ആർ‌വി വിസ മാനദണ്ഡങ്ങൾ   പരിശോധിക്കുക). • സർക്കാരിന്റെ മറ്റ്  ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ (പെര്മനെന്റ്) വിസ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ അത്  ബാധിച്ചേക്കാം.

 

ഓസ്‌ട്രേലിയിലെ സ്‌ഥിരതാമസക്കാരനും (പെർമനന്റ് റസിഡന്റ്) ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരനും 

 

      ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്‌ഥിരതാമസക്കാരനു സാധിക്കാത്ത വസ്തുതകൾ :

 • ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പാസ്സ്പോർട്ടിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക
 • വിദ്യാർഥികൾക്കായിട്ടുള്ള  ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുക. 
 • ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ ചേരുക. 
 • 1984 ജനുവരി 26 നു മുൻപ് നിങ്ങളെ പട്ടികയിൽ (ബ്രിട്ടീഷ് മുഖാന്തരം)  ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ  ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യുക. 
 • ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ജോലി നേടുക.
 • സാധുവായ യാത്രാ സൗകര്യമില്ലാതെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങുക (ദയവായി റെസിഡന്റ് റിട്ടേൺ വിസ / ആർ‌ആർ‌വി വിസ ആവശ്യകതകൾ  പരിശോധിക്കുക)
 • നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ വിസ ലഭിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി 5 വർഷത്തെ യാത്രാ സൗകര്യം അനുവദിക്കും.  അതായത്  നിങ്ങളുടെ വിസയ്ക്ക് സാധുതയുള്ളിടത്തോളം കാലം, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര വിസ അനുവദിച്ച തീയതി മുതൽ 5 വർഷക്കാലയിളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര തവണ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും  വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കും .
 • 5 വർഷത്തിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ യാത്രാനുമതി  കാലഹരണപ്പെടുന്ന ക്രമത്തിൽ , നിങ്ങൾ വീണ്ടും  അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും:

 

ഒരു റസിഡന്റ് റിട്ടേൺ വിസ: – സ്ഥിര താമസക്കാരനായി ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. 

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരത്വം: – നിങ്ങൾ ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരനായി യാത്രചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

 

ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇമിഗ്രേഷൻ വിസകളുടെ അവലോകനം

നമ്പർ  വിശദാംശങ്ങൾ  വിസ സബ്ക്ലാസ് 189 വിസ സബ്ക്ലാസ് 190 വിസ സബ്ക്ലാസ് 491
1 സ്പോൺസർ ചെയ്തത് സംസ്‌ഥാനം  പ്രാദേശികം 
2 സ്‌ഥിരതാമസ വിസ സാധുത 5 വർഷം  5 വർഷം 
3 തൊഴിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തണം അതെ  അതെ  അതെ 
4 കുടുംബ വിസ  അതെ  അതെ  അതെ 
5 വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ,ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യകതകൾ അതെ  അതെ  അതെ 
6 സ്‌ഥിരതാമസ യോഗ്യത  ഇത് ഒരു സ്‌ഥിരതാമസം ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, അപേക്ഷകർ‌ സ്പോൺ‌സർ‌ ചെയ്‌ത സംസ്ഥാനത്ത് 2 വർഷക്കാലം  താമസിക്കണം.  കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും താമസിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വരുമാന പരിധിയിലോ അതിന് മുകളിലോ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
7 താത്കാലിക വിസ  5 വർഷം. നിയുക്ത പ്രദേശത്ത് അപേക്ഷകനു താമസം, ജോലി, പഠനം.