അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 233411 ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ

അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 233411 ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ

വിവരണം
കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, വിനോദം, ഗതാഗതം, മറ്റ് വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു, വികസിപ്പിക്കുന്നു, അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു, പരിശോധിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

 • അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓസ്‌ട്രേലിയ (EA)

msa@engineersaustralia.org.au

 • സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയർ (ആർമി)

പ്രധാന ശീർഷകത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ജോലികളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശീർഷകങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ശീർഷകങ്ങൾ. സാധാരണയായി ജോലികളിൽ ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ ജോലികളേക്കാൾ പ്രത്യേക ജോലികളുടെ പ്രകടനമാണ് ഈ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2334: ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർമാർ

വിവരണം

കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, വിനോദം, ഗതാഗതം, മറ്റ് വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ, സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക, പരിപാലിക്കുക.

സൂചക നൈപുണ്യ നില

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യത (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) കൂടാതെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • കമ്പ്യൂട്ടർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു
 • അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപകൽപ്പന, പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾച്ചേർത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ
 • ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുക
 • കമ്പ്യൂട്ടർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കമ്മീഷനിംഗും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ശരിയായ നിയന്ത്രണവും പരിരക്ഷണ രീതികളും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, പരിഷ്ക്കരണം, പരിപാലനം, നന്നാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രകടനവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • വയർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആശയവിനിമയ ബെയറുകളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു
 • ആശയവിനിമയ ട്രാഫിക്കും സേവന നിലയും വിശകലനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, സ്ഥാനം, ലേ layout ട്ട്, ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുക
 • സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അൽ‌ഗോരിതം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ഉചിതമായ ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക