അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 224111 ആക്ച്വറി

അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 224111 ആക്ച്വറി

വിവരണം

സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിലും ആസൂത്രണത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ദീർഘകാല അപകടസാധ്യത പ്രവചിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഗണിതശാസ്ത്ര, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്ര, സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

 • വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് അസസ്മെന്റ് സർവീസസ് (VETASSESS)

vetassess@vetassess.com.au

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2241: ആക്ച്വറികൾ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

വിവരണം

ബിസിനസ്, ഫിനാൻസ്, ശാസ്ത്ര-സാമൂഹിക ഗവേഷണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആക്ച്വറിയൽ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തത്വങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇക്കോണോമെട്രീഷ്യൻമാരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2243 ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളിൽ ഇക്കോണോമെട്രീഷ്യൻമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൂചക നൈപുണ്യ നില

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യത (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) കൂടാതെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ, ആന്വിറ്റികൾ, സൂപ്പർഇന്യൂവേഷൻ ഫണ്ടുകൾ, പെൻഷനുകൾ, ഡിവിഡന്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക, ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർവചിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക, പരിഹരിക്കുക.
 • പൊതു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ധനകാര്യ കമ്പനികൾ, സർക്കാർ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു
 • പുതിയ തരം പോളിസികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുക, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, സൂപ്പർഇന്യൂവേഷൻ ഫണ്ടുകൾ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, ഫ്രണ്ട്‌ലി സൊസൈറ്റികൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക
 • പ്രക്രിയകൾ അനുകരിക്കാൻ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു
 • പരീക്ഷണാത്മക നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ മോഡലുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും മോഡലുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു
 • അൽ‌ഗോരിതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ‌ നടത്തുന്നതിനും സംഖ്യാ വിശകലന രീതികൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • സർവേ ചെയ്യാനോ പരിശോധിക്കാനോ ഉള്ള വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം നിർണ്ണയിക്കാൻ മാനേജുമെന്റുമായും ക്ലയന്റുകളുമായും ബന്ധപ്പെടുക
 • ശേഖരിക്കേണ്ട ഡാറ്റയും ശേഖരണത്തിലും വിശകലനത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു
 • ഉറവിട വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും ഉപയോഗവും വിലയിരുത്തുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രത്യേക ട്രെൻഡുകളും പാറ്റേണുകളും വിവരിക്കുന്നതിനും അനുമാനിക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു